Koronasmittede vikarer jobbet på disse fire sykehjemmene

Tirsdag og onsdag fikk fem vikarer på fire ulike sykehjem i Trondheim kommune påvist koronasmitte. Skjærtorsdag testet den første sykehjemspasienten i Trondheim positivt.

Helge Garåsen er helse- og velferdsdirektør i Trondheim kommune. Bildet er tatt i rådhuset ved en tidligere anledning.  Foto: Håvard Jensen

De fem vikarene var alle ansatt i det samme vikarbyrået, Nordic Care, og jobbet på fire ulike sykehjem i byen. De bodde også sammen i det kommunens smittejegere kaller et bofellesskap. Trondheim kommune ser det som svært sannsynlig at sykehjemspasienten ble smittet av en vikar som allerede hadde koronaviruset i kroppen. Kommunens smittejegere finner ingen andre smittekilder for denne beboeren på Havsteinekra helse- og velferdssenter.