Trønderske sykehuspasienter tester verdens første kur mot korona

Onsdag i påskeuka fikk de første trønderske koronapasientene medisiner mot ebola og malaria. Forskere skal finne ut om legemidlene kan kurere korona.

Tester ut medisiner: Når koronapasienter blir lagt inn på sykehus i Midt-Norge, får de spørsmål om å delta i en stor forskningsstudie for finne en kur som virker mot korona og forstår mer om sykdommen. Medikamentstudien blir ledet av avdelingsoverlege infeksjon Raisa Hannula.  Foto: Mariann Dybdahl

Trønderske koronapasienter får delta i et stort forskningsarbeid for å finne en kur mot korona og for å forstå sykdommen best mulig. Målet er å finne medisinsk behandling som gjør folk friske av sykdommen.