Alvorlig bekymringsmelding fra legevakt-team:

Mener det er omfattende systemsvikt ved flere sykehjem

Sviktende smittevern. Sviktende omsorg. Mangel på opplæring. Beordring av ansatte i karantene.

Fire leger og tre ambulansearbeidere har levert bekymringsmelding til Trondheim kommune og fylkeslegen om det de mener er svikt i smittevern og omsorg ved flere av Trondheims helse- og velferdssenter.  Foto: Dokument/faksimile

Det er blant ankepunktene i en alvorlig bekymringsmelding underskrevet av et legevaktteam på fire leger og tre ambulansearbeidere. De skriver etter å ha vært rundt på flere sykehjem i Trondheim for koronatesting og tilsyn av pasienter. Brevet ble sendt til helsetoppene i Trondheim kommune og fylkeslegen fredag 17. april. Bekymringsmeldingen omfatter helse og velferdssentrene Havsteinekra, Munkvoll, Ladesletta, Laugsand, Buran og Tempe.