Utøya-overlevende mener folk i krise ikke får nok hjelp:

- Selv etter å ha blitt beskutt, følte jeg at jeg ikke fortjente hjelp. Når har jeg rett på hjelp da?

Miriam Einangshaug (25) fikk en beklagelse for manglende oppfølging etter at hun overlevde Utøya-terroren. Nå mener hun en ny tilsynsrapport avslører at hjelpetilbudet for kriserammede ikke er blitt bedre.

Miriam Einangshaug er en av de overlevende fra skytingen på Utøya i 2011. Nå studerer hun beredskap og krisehåndtering. 

Hun mener tilsynsrapporten fra Fylkesmannen i Trøndelag viser at hjemkommunen Frosta ikke er i stand til å følge opp personer som har vært rammet av krise, slik hun var i 2011.