Kutter kraftig for å minske enorm korona-regning

Forventet koronaregning i Trondheim kommune er 623 millioner. I dag vedtok formannskapet en kuttpakke på 360 millioner.

Formannskapet i Trondheim vedtok 21 punkter for innsparing for å hindre økonomisk storkollaps under koronakrisen. Ordfører Rita Ottervik styrte det digitale møtet. Kuttpakken skal endelig vedtas i bystyret torsdag. 

Finansdirektørens kuttpakke på 350 millioner ble oppjustert ved å kutte 10 millioner mer i kurs og seminarvirksomhet (se tallene lenger ned i saken). Sammen med statens tiltakspakke på 140 millioner, skal kuttene minske de økonomiske konsekvensene av koronakrisen.