Slår full alarm – krever krisepakke for sårbare elever

Astrid Kjelsnes i Skolenes landsforbund krever krisepakke til intensivkurs til barn som mister spesialundervisning i korona-tiden. Marit Arnstad (Sp) vil kutte nasjonale prøver for å frigjøre midler til disse elevene.

Astrid Kjelsnes er lærer og hovedtillitsvalgt i Skolenes Landsforbund i Trondheim. Hun sier at forbundet nå ber regjeringen komme med en krisepakke til barn som ikke har hatt tilpasset opplæring på over seks uker. Her er hun sammen med datteren Embla. Hun har dysleksi, og er én av de mange tusen barn som trenger ekstra støtte.  Foto: Terje_Svaan Terje Svaan

- Hvilken pris betaler de sårbare elevene for uker uten skole?