Vindkraftutbyggingen ikke hindret av koronaviruset

Både på Frøya, Fosen og flere andre steder i Trøndelag fortsetter vindkraftutbyggingen som planlagt. Koronaviruset har ikke ført til utsettelser.

Vindkraftanlegget på Roan-fjellene er ferdig. Nå går byggingen av de andre kraftverkene i Trøndelag som planlagt trass i situasjonen koronaviruset har skapt.   Foto: Kim Nygård

I kommunen hvor vindkraftutbyggingen har skapt størst kontroverser, på Frøya, er arbeidet nå kommet så langt som til at utbedringen av veien mellom vindkraftverket og kaia der turbinene skal tas i land starter neste uke.