Trondheim mottakssenter har tapt første anbudsrunde:

206 beboere frykter de må flytte - 59 av dem er barn under 16 år

- Jeg er veldig bekymret for fremtiden. Det er alle. Særlig vi som har barn, sier Daniel, pappa til Jakin (4).

Selv om de bor trangt, håper pappa Daniel at familien kan fortsette å bo på asylmottaket på Sandmoen. Jakin (4) har besøk av venninnen Aya (6), som skal begynne på skolen til høsten.   Foto: THERESE ALICE SANNE

Nylig ble det kjent at Hero Norge tapte anbudsrunden om ny drift i Midt-Norge. Hvis de taper neste runde, kan Trondheim mottakssenter bli lagt ned, noe som har skapt uro blant de 206 beboerne.