Ambulansene bruker lenger tid på å komme frem

Tiden det tar før ambulansene når fram til pasientene i akutte oppdrag har økt i de fleste trønderske kommuner.

Bil mot sykkel, Kjøpmannsgata  Foto: Christine Schefte

Det går frem i en rapport om status i ambulansetjenesten i foretaket som Helse Midt-Norge nylig har publisert.