Nå blir det igjen lov å besøke farmor på sykehjemmet i Trondheim

I ni uker har familie og nære venner ikke hatt lov til til å besøke sine kjære på sykehjem. Nå åpner sykehjemmene gradvis for besøk.

Besøksforbudet: I mars møtte Adresseavisen Marianne Andersen utenfor Persaunet helse- og velferdssenter. Hun hadde så lyst å besøke fart, men måtte nøye seg å vinke.  Foto: Terje Svaan

Fredag kan de første sykehjemspasientene i Trondheim vente seg besøk. Det er første gang etter at koronaviruset stengte store deler av samfunnet 12. mars. Etter det har det vært forbudt å besøke folk på sykehjem. Nå åpner Trondheim kommune forsiktig.