«Alle andre» har gjort det i flere år. Nå er det bestemt at innbyggerne i Trondheim også får det

I dag kastes matavfallet sammen med restavfallet i Trondheim. Det blir det slutt på etter full politisk enighet om et nytt sorteringssystem.

I Stjørdal, og mange andre steder i Trøndelag er det egen matavfallsdunk. I Trondheim er det nå enighet om at det også innføres her, men neppe før 2024.   Foto: Christine Schefte

Det har tatt sin tid. Så langt tilbake som i 2007 vedtok Bystyret at Trondheim kommune skulle jobbe for å få på plass sortering av matavfall for byens innbyggere. Nå, 13 år etter er det fremdeles ingen løsning. Men nå, etter vedtaket i miljø - og næringskomiteen onsdag, ser det endelig ut til at innbyggerne i Trondheim også skal gjøre det.