Måtte sende alle arbeidere hjem til Trøndelag etter «søringkarantene». Så dukket en ny mulighet opp

Da Inderøy-bedriften Farbu og Gausen ble satt i «søringkarantene», ble alle arbeidere sendt hjem. - Vi berget permitteringer fordi Inderøy framskyndet arbeider de skulle ha gjort neste år, sier daglig leder Even Gausen.

- Inderøy gjør helt rett. Nå har vi hatt en vannledningsjobb til en million som egentlig skulle skje neste år. Dette gjorde at vi slapp å permittere ansatte, sier daglig leder Even Gausen i Farbu og Gausen AS. - Kommunene må få kompensert tapte skatteinntekter og merkostnadersier ordfører Ida Stuberg.  Foto: LEIF ARNE HOLME

Ordfører Ida Stuberg mener det regjeringen kom med i revidert nasjonalbudsjett ikke er nok til at kommunene kan håndtere viruskrisen på best mulig måte.