Vil fjerne p-plasser for å bygge park på Trondheims mest populære byrom

Bakklandstorget kan få en ny attraksjon, men da må det fjernes ni parkeringsplasser. Kommunedirektøren vil bygge en lommepark til ni millioner kroner nederst i Brubakken.

Bakklandstorget. Kommunedirektøren går inn for å fjerne ni parkeringsplasser i Brubakken for å bygge en lommepark ved Bakklandstorget.  Foto: Illustytrasjon: Trondheim kommune

Om en måned får Trondheim et nytt minnesmerke. 19. juni skal skulpturen av visekunstneren Otto Nielsen (1909 - 1982) fra Trondheim avdukes.