Flertall for park på nesten hele Bakklandstorget - 16 p-plasser forsvinner

Flertallet i formannskapet vil ha park på store deler av dagens parkeringsplass på Bakklandstorget. Det betyr at det forsvinner 16 parkeringsplasser.

Ny park. Formannskapet gikk tirsdag inn for full utbygging av Bakklandstorget til park. Skissen viser hvordan parken kan bli seende ut. Otto Nielsen-skulpturen, som avdukes 19. juni, står nedest i venstre hjørne.  Foto: Skisse: Agraff arkitektur AS

Saken oppdateres.

På dagens møte i formannskapet stemte flertallet for et forslag fra Arbeiderpartiets Julie Indstad Hole om å be kommunedirektøren gå videre med et modifisert alternativ 3, som innebærer nærmest full utbygging av dagens parkeringsareal til park. Det betyr at man ikke bevarer noen besøksparkeringsplasser på Bakklandstorget. 16 p-plasser blir fjernet.

Forslaget ble fremmet på vegne av Ap, SV, MDG og Sp.

- Dette er et av de aller fineste områdene i byen, og det mener også innbyggerne i byen. Det er vel ingen som vil åpne Gamle Bybro for biltrafikk igjen. Det er et fantastisk fint område. Om en måned blir minnesmerket av Otto Nielsen avduket, og det ser vi veldig frem til. Og med torget blir det enda finere, sier Hole.

Dermed landet flertallet av politikerne en enda større park enn det kommunedirektøren gikk inn for i sitt forslag, alternativ 2, som bare var en delvis utbygging av Bakklandstorget til park.

Bakklandstorget. Arbeidet med Otto Nielsen-utsmykningen i krysset Øvre Bakklandet - Brubakken er i gang. Statuen skal avdukes 19. juni. Det er området bak statuen som nå blir park.  Foto: Morten Antonsen

LES OGSÅ: Vil fjerne p-plasser for å bygge park på Trondheims mest populære byrom

Vil ha HC-parkering og plass til tjenestebiler

Det heter i vedtaket at «formannskapet mener det er viktig at Bakklandstorget er universelt utformet og tilgjengelig for alle, og ber kommunedirektøren tilrettelegge for HC-parkeringsplasser og parkering for tjenestebiler. Formannskapet ber om å få tilbake en sak som viser hvordan dette kan gjennomføres

Utbyggingen av hele Bakklandstorget til park forutsetter at det blir funnet finansiering for prosjektet. Kostnaden for alternativ 3 er beregnet til ti millioner kroner.

Erling Moe (V), som i fjor vinter var den som foreslo park på Bakklandstorget, minnet Hole på at kommunedirektøren har sagt det er uforenlig med HC-parkering.

- I tillegg har alle medvirkende sagt at de ønsker alternativ 2 (bevare fem p-plasser). Det går ikke opp med alt dere vil. Hvorfor vil du ikke høre på det, spurte Moe.

Det er noe Hole mener hun ikke skal svare på:

- Vi ber kommunedirektøren komme tilbake til dette. Vi mener det er for langt med HC-parkering i bunnen av Lillegårdsbakken. Det er ikke satt av penger til parkprosjektet, og det er tid til å undersøke dette igjen. Vi mener det ikke er en god idé å ha biler kjørende rundt for å finne en av de fem p-plassene som er i alternativ 2, sa Hole.

Byutviklingsdirektør Einar Aassved Hansen sa under møtet at det kan være mulig å få HC-parkering hvis man tar bort sykkelparkeringen med bysykler som det er satt av plass til.

Parken. En fullt utbygd park på Bakklandstorget sett fra Brubakken.  Foto: Skisse: Agraff arkitektur AS

Kommentar: Bilene må bort fra byens fineste plass

- Respektløst av Hole

Det fikk Høyres Ingrid Skjøtskift til å mene at det ikke vil gi mer park, men bare mer arbeid.

- Vi oppnår ikke mer park, men kun utsettelse av saken hvis vi vedtar alternativ 3, sa Skjøtskift.

- Forskjellen er hva man legger til rette for. Høyre vil ha mer privatbilisme, og det er en ærlig sak. Vi vil ikke det, repliserte Hole.

Det fikk Skjøtskift til å svare på direkten:

- Det er direkte respektløst. Vi hører på de som bor der, og har interesser på Bakklandet. Hvordan vi vil fylle Bakklandet med biler skjønner jeg ikke. Vi vil ta det ned til fem p-plasser, sa hun.

Ola Lund Renolen så liten forskjell på alternativ 2 og 3.

- De fem plassene blir liggende fryktelig alene, og det vil bli mye tomkjøring for å sikre seg en av de fem plassene, sa han.

I vedtaket ber formannskapet også kommunedirektøren om en beskrivelse av «hvordan samspillet mellom syklister og gående ivaretas bedre og om området som er definert som gatetun kan utvides til å gjelde større deler av Bakklandet».


Ny park. Slik ser Trondheim kommune for seg den nye parken på Bakklandet.  Foto: Skisse: Agraff arkitektur AS

LES OGSÅ: Dette er Trondheims beste og verste byrom

«Grønn oase» i byens sentrum

I utredningen skriver kommunedirektøren følgende om fordeler med alternativ 3:

«En park skaper et enda bedre grønt bakteppe for minnesmerket (skulpturen med Otto Nielsen. red.anm.) når man kommer fra Gamle Bybro eller fra Nedre Bakklandet gate. Dette er viktig for brukernes totalopplevelse av torget og for å gi minnesmerket et ærverdig uttrykk. En sånn park skaper også en slags «grønn oase» i byens sentrum.

Det står også at parken er plassert der hvor det er best solforhold og med utsikt mot Gamle Bybro.

«Dette gir det beste utgangspunkt for ønsket byliv - opphold og rekreasjon. Siden området ligger i en bakke, er parken utformet som terrasser med lave støttemurer mellom. Dette skaper et naturlig amfi, som samsvarer med ønske om bruk av Bakklandstorget til flere arrangement. Den nye torgdelen ved skulpturen gir plass til en liten scene», heter det.

Grønn oase. Parken på Bakklandstorget er plassert der det er best solforhold.  Foto: Skisse: Agraff arkitektur AS

LES OGSÅ: Etter langvarig uenighet ble det endelig avgjort hvor Otto Nielsens minnesmerke skal stå

LES OGSÅ: – Otto Nielsen sang for faren min på Grini

Mer areal til rekreasjon

Kommunedirektøren påpeker også at en park på hele dagens parkeringsplass gir «mer areal til rekreasjon, aktivitetstilbud og opplevelse av åpenhet i parken» og «mer areal til naturmangfold og lokal overvannshåndtering».

LES OGSÅ: De river i 200 000 kroner til statue av Otto Nielsen på Bakklandet

LES OGSÅ: Dette er Trondheims vakreste steder

På forsiden nå