Vil strupe pengebruken i Elgeseter gate hvis jugendgårdene bevares

Fylkespolitikerne vil ikke gjennomføre større investeringer i Elgeseter gate hvis trondheimspolitikerne bevarer dagens gatebredde. - Et utpressingsforsøk, sier Ingrid Skjøtskift i Høyre.

Kollektivfelt: Striden om Elgeseter gate dreier seg blant annet om hvorvidt bussfeltene skal ligge midt i veien eller på hver sin side som i dag.  Foto: Marianne Tønset

Det ble resultatet etter at fylkesutvalget tirsdag behandlet et prinsippspørsmål om riving eller bevaring av de tre jugendgårdene fra tidlig 1900-tall.