Han har funnet en behandling som gjør at langt flere lungekreftpasienter overlever

En forskningsstudie fra Trondheim endret dosene i strålebehandling. Slik overlevde langt flere uten at bivirkningene ble verre.

Økt dose: Kreftlege og forsker Bjørn Henning Grønberg økte strålingsdosen på en bestemt type lungekreftpasienter. Langt flere overlevde.  Foto: Håvard Haugseth Jensen

Forskningen kan få stor betydning for svært mange kreftpasienter verden over. Lungekreft er den kreftsykdommen som tar flest liv på verdensbasis. 2,1 millioner mennesker får diagnosen lungekreft årlig. En del av disse kan få god hjelp av forskningen kreftlege og forsker Bjørn Henning Grønberg på St. Olav og NTNU står i spissen for.