Brann i skur på Munkholmen

Det begynte pinseaften å brenne i et avfallsskur på Munkholmen.

Røyk: Det brant pinseaften i et avfallsskur på Munkholmen.   Foto: Tipser

Bilder viser at røyken fra Munkholmen var godt synlig fra Midtbyen.