- Elever og foreldre får så kort frist at det nesten ikke er mulig å gi gode svar

Foreldrene i FAU ved Blussuvoll skole i Trondheim er oppgitte over at kommunen gir for korte frister i viktige høringsprossesser.

Marit Sjølie, Erik Skarrud, Turid Reenaas og Skjalg Raaen i FAU ved Blussuvoll skole er oppgitte over at elever og foreldre får korte frister til å si sin mening.   Foto: Terje_Svaan Terje Svaan

En ny opplæringslov er ute til nasjonal høring og kommunen har bedt om innspill fra elevråd og foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) ved skolene i Trondheim. I den nye opplæringsloven foreslås det, blant mange andre endringer, å erstatte reglene om elevråd med en generell bestemmelse om skoledemokrati. Kravet om at skolene skal ha samarbeidsutvalg, elevråd, foreldreråd mv. foreslås ikke videreført, men elevene skal fortsatt ha rett til å velge elevråd.