Har funnet spor av maursyre i ny undersøkelse av avdød gutt

Seks år etter at den avdøde gutten ble obdusert, fikk politiet vite at NTNU hadde vevsprøver lagret. Nå håper de at prøvene kan belyse barnedødsfallet i Vanvikan.

Krimteknikerne gjorde undersøkelser i parets hjem i Vanvikan høsten 2013.   Foto: LEIF ARNE HOLME

Det blir opp til Høyesterett å avgjøre om vevsprøver som ligger i en forskningsbiobank ved NTNU kan kreves utlevert i forbindelse med den nye etterforskningen av barnedødsfallet i Vanvikan i 2013.