Ett førerkortbeslag og 34 fartsbøter på kjent kontrollsted langs E6

Utrykningspolitiet fikk nok et nedslående resultat på E6 ved Gullvåg camping.

Det har dessverre vært en del forenklede forelegg som har blitt skrevet ut på samme sted når Utrykningspolitiet har hatt kontroll ved Gullvåg camping.   Foto: up

Utrykningspolitiet gjennomførte en trafikkontroll på E6 ved Gullvåg camping i Soknedal i forbindelse med helgeutfarten.