En fraktebåt berget salatavlingen

Gården Nordfjæran Søndre på Frosta skal denne sesongen produsere én million salathoder, etter en vår som mildt sagt ble spesiell og hvor en fraktebåt på Østersjøen skulle spille en avgjørende rolle for årets avling.

Det ville ikke sett slik ut på jordene til Perly Dullum og Johan Morten Haugan hvis ikke en fraktebåt hadde sendt arbeidskraften til gården under koronatiden.  Foto: Frank Skaufel

I tillegg til en uvanlig kald og sur april og mai, sto grønnsaksdyrkerne Perly Dullum og Johan Morten Haugan på Frosta i fare for å stå uten arbeidskraft da koronaviruset traff landet.