Fare for flom i deler av Trøndelag

I Trøndelag fører nå økt vannføring til stor fare for flom. Farevarselet er nå på oransje nivå.

Bildet er fra 2015 da det ble flom i Gaula ved Ler   Foto: Bent Ramberg

– Selv med lavere temperaturer ventes det snøsmelting i områder som fortsatt har betydelig snø. Det er i tillegg ventet mye nedbør helt sør i Trøndelag, skriver Varsom.no.