Nytt tap for Arvid Jåma og samene på Fosen. Denne gangen i lagmannsretten

Vindkraftverkene på Fosen utgjør ikke et inngrep som nekter samene reindrift. Vindkraftutbyggingen er dermed ikke i strid med internasjonale konvensjoner.

Arvid Jåma og de andre samene i Fosen reinbeitedistrikt   Foto: Åge Winge