Rita refser egen administrasjon

Flyttet millioner uten at politikerne fikk beskjed: - Uakseptabelt

Under koronakrisa har kommunebyråkratene i Trondheim tatt penger fra politiske satsinger i eldreomsorg og skole, og brukt dem til andre ting, uten at politikerne ble informert.

KRITISK: Rita Ottervik (Ap) omtaler omprioriteringene som uakseptable.   Foto: Christine Schefte

Tirsdag skal formannskapet behandle årets første økonomirapport, som altså innebærer en revidering av budsjettet til kommunen inneværende år.