Foreldre i Lade barnehager til Adresseavisen: - De grove sakene går langt tilbake i tid

Flere foreldre synes synd på de ansatte i Lade barnehager etter at en rekke grove episoder ble kjent.

Det skal ha skjedd gjentatte eksempler på omsorgssvikt, mobbing, trusler og frihetsberøvelse, ifølge klager fra barnehageforeldre ved Lade barnehager. Trondheim kommune har åpnet tilsyn i saken.  Foto: Håvard Jensen

- Jeg har observert flere ting som har vært rart, på kanten og grovt. Det har rett og slett vært dårlige tilstander i barnehagen, noe jeg har tatt opp flere ganger uten at det har blitt bedring. Nå er det ny ledelse og jeg har trua på at det blir bra. Mitt barn som går der nå stortrives, sier en far Adresseavisen har snakket med.