Nå har gravide rett til to ultralydundersøkelser

Gravide kvinner har nå lovfestet rett til ultralyd tidlig i svangerskapet. Men foreløpig er det uklart når tilbudet vil være på plass.

Han fulgte spent med da Stortinget behandlet endringene i bioteknologiloven. Seksjonsoverlege ved St. Olavs hospital, Torbjørn Moe Eggebø,har ventet lenge på at gravide skal få et bedre svangerskapstilbud.   Foto: Håvard Haugseth Jensen

- Dette har vi ventet på i over 20 år, sier seksjonsoverlege Torbjørn Moe Eggebø ved St. Olavs hospital.