Trafikken vil stoppe helt opp når vindmøllene kommer

Det vil ta flere måneder å frakte alle vindmøllene til Frøya.

Veien på Frøya blir til tider nattestengt i sommer og høst når de store vindmøllene fraktes hit til Nessadalen. Dette bildet er fra 17. mai hvor vindkraftmotstanderne markerte dagen med tale og tog.  Foto: Kim Nygård

Det vil i tiden 09.07.20 – 04.10.20 foregå vindmølletransport på strekningen Nordhammervika – Nessadalen i Frøya kommune.