Bruker barnehage som festplass: – Må tørke spy, plukke sneiper og ølbokser

Flere barnehager i Trondheim er i sommer blitt forsøplet etter at ungdom har benyttet uteområdet som festplass.

Ansatte ved Kyvatnet naturbarnehage er ikke uvant med å bli møtt av et slikt syn når de kommer på jobb.   Foto: Kyvatnet naturbarnehage

– Du ringer vel på grunn av det i går, er enhetsleder Siri Mette Petersens umiddelbare respons etter at undertegnede har presentert seg.