Trondheim kommune lyste ut 301 stillinger - gjett hvor mange som var heltid?

Det er fattet flere politiske vedtak på at Trondheim kommune skal etterstrebe en heltidskultur. Likevel glipper det et sted i den store organisasjonen.

Leder i Fagforbundet i Trondheim, Sonia Tangen, mener det er uakseptabelt at så få av helsefagarbeiderstillingene Trondheim kommune utlyste var heltidsstillinger.  Foto: privat

- Dette er helt uakseptabelt. Det sier seg selv at det ikke er mulig å leve av ei deltidsstilling på under 20 prosent, sier leder i Fagforbundet i Trondheim, Sonia Tangen.