Har du lagt merke til at det er færre insekter på bilen i sommer? Eksperter i Trondheim kan ha forklaringen

Insekter kan være en plage, men når de blir færre, vekker det bekymring. Trondheim er blant stedene som har hatt lite insekter i sommer.

Insektjegere: Ei blomstereng på Lade er et av 12 steder i Trondheim der forskere ser på sammenhengen mellom arealbruk, insekter og blomster. Fra venstre Frode Ødegaard, Ajay Dhukuchhu, Gunnar Austrheim og Hildegunn Heggøy.   Foto: Sindre Vartdal

– De som opplever at det er færre insekter på bilen, har nok rett i det. Det er et stort, globalt problem at det blir færre insekter, sier Frode Ødegaard.