Naboprotest mot utbygging på Valentinlyst

- Vår første tanke var at nå flytter vi

Eier av Valentinlyst gård, Anders Estenstad, vil bygge to treetasjes leilighetsbygg tre meter fra tomtegrensa til ekteparet Cathrine og Terje Aunvik.

Naboene Catrine og Terje Aunvik bor i det hvite funkishuset nederst i bildet. Det ene leilighetsbygget er planlagt på langs foran huset til Aunvik, mens det andre bygget skal plasseres i hjørnet oppe til høyre i det grønne området.   Foto: Morten Antonsen

- Vi vil legge til rette for de neste generasjonene. Det vil alltid være noen som er negative når det kommer til forandringer og nye byggeprosjekter, sier tiltakshaver og eier Estenstad.