- Vi gjør så godt vi kan i den tiden familiene er hos oss

Koronapandemien har vært utfordrende både for fødende og fødeavdelingen ved St. Olavs hospital.

- Ingen skal være redd for å føde ved St. Olavs hospital, sier seksjonsleder ved fødestuene ved St. Olav, Siv-Tonje Selboe.   Foto: Morten Antonsen

En nybakt mor syntes barseloppholdet var verre enn fødselen. En bestemor skrev at datteren kom hjem med tvillinger uten at ammingen var i gang.