Disse studentboligene er snart 60 år gamle. Først nå får de en ansiktsløfting

Trondheims eldste og største studentby skal få nytt liv. Samskipnaden får 60 millioner kroner til å fornye de gamle studenthyblene på Moholt.

- Det er helt strålende, sier administrerende direktør Audhild Kvam i Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim (Sit). Det er første gang i historien Studentsamskipnaden får statlig støtte til å oppgradere eksisterende bygninger.