- Det gjør vondt når mamma eller pappa tar telefonen min

- Jeg tror ikke alle voksne forstår hva et sosialt liv er i 2020! Ada (14), Paul (13), Astrid (14) og Alfred (14) synes det er forferdelig vondt og invaderende når foreldre vil, eller skal, «snoke» på telefonen deres.

Astrid Rendal (14), Alfred Larsen (14), Paul Fast (13) og Ada Halvorsen (14) har alle ulike regler og kommunikasjon med foreldrene sine om nett og sosiale medier. De ønsker både privatliv og trygghet, en balansegang som er vanskelig både for dem og foreldrene.  Foto: Terje Svaan

De sier samtidig at de trenger hjelp fra voksne når de mister kontrollen på en vanskelig situasjon.