Mobbet og misforstått av voksne i 14 år:

Psykologer anerkjenner «Kristines» opplevelser

«Kristine» (21) opplevde at de voksne ikke forsto og at det de gjorde for å hjelpe, gjorde livet verre. - Jeg forstår henne godt, sier Katrin Glatz Brubakk, som har forsket på ungdommer i psykiatrien.

Beklager Kristines opplevelser: Psykologspesialist Katrin Glatz Brubakk, er leder for Psykologiske poliklinikker for barn- og unge ved NTNU. Psykologspesialist og fagrådgiver Jostein Arntzen, ved BUP-klinikk St. Olav. 

Kristine og hennes familie har anmeldt tre skoleansatte ved barneskolen hun gikk ved, for fysisk og psykisk vold, samt frihetsberøvelse i form av isolering fra andre elever og å bli låst inne. Mobbesaken de reiste mot kommunen er forlikt.