Regjeringen snur – betaler likevel feriepenger til soldater tilbake til 2005

Det måtte tap i tre rettsinstanser til og et flertall mot på Stortinget. Nå har regjeringen ombestemt seg og vil likevel betale feriepenger til HV-soldater tilbake til 2005.

Innsatsstyrke Osprey (Agder og Rogaland) fra HV-08 holder kurs i militære operasjoner i urbane omgivelser i februar 2020. Heimevernets innsatsstyrker ble opprettet i 2005 for å holde en høyere beredskap enn vanlige HV-soldater. Alle innsatsstyrkene har navn etter aksjoner som ble satt i verk under annen verdenskrig.  Foto: Mads Suhr Pettersen / Forsvaret

Onsdag kunne Aftenposten fortelle at Frp på Stortinget hadde bestemt seg for å støtte et forslag fra Rødt og Ap om å utbetale feriepenger til Heimevernets innsatsstyrker tilbake til 2005.