Regjeringen vil ikke la Miljøpakken legge ut for nytt Klettkryss

Samferdselsminister Hareide har svart på Klett-kryss-spørsmål fra Arbeiderpartiet.

KØ: Køer på splitter nye E6 i Storlersbakken i Trondheim.   Foto: Terje Svaan

Stortingsrepresentant Kirsti Leirtrø fra Arbeiderpartiet stilte nylig et skriftlig spørsmål til samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) om Klettkrysset i Trondheim.