Kommunen ødela og kastet omstridt kunstverk: Forsto ikke at det var kunst

- De som ryddet lageret, forsto ikke at talerstolen var å betrakte som kunst, skriver kommunaldirektør Ola By Rise i et notat til politikerne.

I 2003 ble kunstverket innviet. Siden har den stått på Valøya, og nå er den ødelagt og kastet. Adresseavisen skrev om saken i 2009, og denne collagen er fra den gang.  Foto: ADRESSEAVISEN

Kunstverket «Folkets talerstol», ble innkjøpt for 160.000 kroner av Trondheim kommune i 2003. Verket ble laget av Brit Dyrnes og Fabiola Charry i forbindelse med LOs hundreårsjubileum i 2003.