Prekær mangel på jordmødre ved føden ved St. Olav

Fødeavdelingen mangler jordmødre på 41 nattevakter den neste måneden. Nå blir jordmødre fra Orkland beordret på jobb ved St. Olavs hospital.

Det har lenge vært krevende arbeidsforhold ved fødeavdelingen ved St. Olavs hospital. Høyt sykefravær har ført til stor belastning på de ansatte. Nå er jordmormangelen prekær ved fødeseksjonen.  Foto: Mariann Dybdahl

- Bemanningen har vært problematisk en stund. Dråpen som fikk begeret til å flyte over, var at en jordmor på 24 timers varsel reiste for å bistå ved det norske feltsykehuset i Moria-leiren i Hellas, sier Kjell Åsmund Salvesen, klinikksjef ved Kvinneklinikken.