Sivilombudsmannen etter besøk ved BUP Lian:

- Det er en del funn som vi vil karakterisere som alvorlige

Barn og unge som blir tvangsinnlagt ved St. Olavs avdeling ved Lian må godta at toalettet og klesskapet blir låst det første døgnet. - En krenkelse av barns rett til privatliv, mener Sivilombudsmannen.

- Samlet sett ga våre funn grunn til bekymring for at behandlingsmetoden på besøkstidspunktet var tilstrekkelig faglig forankret hos de ansatte, skriver Sivilombudsmannen etter besøk ved BUP Lian.  Foto: Rune Petter Ness

I februar gjennomførte Sivilombudsmannen et todagers besøk ved Barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk (BUP) ved Lian. Nå får klinikken som behandler svært alvorlig syke barn og unge, kritikk.