Planlegger ekspress-sykkelvei mellom Østbyen og sentrum til 600 millioner kroner

Den nye sykkelveien mellom Gildheim og Pirbrua vil kutte reisetiden med flere minutter, og skal bidra til å nå nullvekstmålet for personbiltrafikken.

NY BRU: I sykkelveiplanene ligger det blant annet inne en ny bru over jernbanen, for gående og syklende her ved Gildheim.   Foto: Illustrasjon fra Statens vegvesen/Selberg Arkitekter AS

- Vi ønsker å lage en hovedrute for sykkel, der det er lite friksjon, og som vil være førstevalget for syklister som skal inn til byen, sier Torstein Ryeng som er prosjektleder for hovedsykkelruter i Trondheim i Statens vegvesen.