Samme kommune, samme jobb, ulik lønn

De jobber med barn og i helse i Trondheim kommune, men tjener mindre enn sine kolleger fordi arbeidsplassen ligger i Klæbu.

- Jeg har jobbet i 23 år som lærer for Trondheim kommune. De siste fem årene har jeg jobbet i Klæbu, men med mindre lønn. Nå får de betale meg det samme når kommunene er sammenslått og jeg «kommer tilbake», sier Lisbeth Furberg Nordnes, kontaktlærer ved Tanem skole.  Foto: Mariann Dybdahl

Da Klæbu ble sammenslått med Trondheim til en kommune er det en ting som ikke ble harmonisert. Lønna til de kommunalt ansatte.