- Vi har ingen måte å finne ut dette på, uten å spørre folk

Hvem har vanskeligheter med å finne boligen de trenger, og hvorfor? Det ønsker Trondheim kommune din hjelp til å svare på.

Du finner undersøkelsen her: https://app.maptionnaire.com/nb/8790/ Ellers kan du søke på "boligundersøkelse" på Trondheim kommunes nettside.   Foto: Skjermbilde

– Vi har ingen måte å finne ut dette på, uten å spørre folk. Det er statistikker og oversikter som viser hvor mange som eier og leier, men vi vet ikke hvordan folk har det, med den bosituasjonen de har. Trondheim kommune fanger opp de aller mest vanskeligstilte, men vi tror det er mange som faller mellom to stoler, sier Vidar Vollan, leder for forskningsprosjektet «Bopilot» i Trondheim kommune.