- Enhver som leser denne rapporten, blir bekymret

Pasientombud Elin Hagerup mener Fylkesmannen i Trøndelag for lengst burde tatt tak i problemene ved St. Olavs tilbud på BUP Lian.

- Det jeg reagerer mest på, er at barn som er innlagt med tvang, ikke får sine rettigheter ivaretatt, sier Elin Hagerup, pasient- og brukerombud i Trøndelag.  Foto: Marit Langseth

I forrige uke ble det kjent at Sivilombudsmannen har lagt frem en rapport med knusende kritikk av barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk (BUP) Lian.