Trondheim kommune pålegger Lade barnehager en rekke omfattende endringer

Tilsynet avdekket brudd på barnehageloven. Nå varsler kommunen om at de vil pålegge ti omfattende endringer ved Lade barnehager.

Det er over en lengre periode observert en rekke hendelser ved Lade barnehager som foreldre mener er i brudd med blant annet barnehageloven. Tilsynsrapporten har avdekket ti avvik. Nå har kommunen en plan for hvordan de skal rettes  Foto: Håvard Haugseth Jensen

Siden mai har Lade barnehager vært under tett oppfølging. Ansatte og foreldre har blitt intervjuet, det er arrangert flere foreldremøter og observatører har vært til stede i barnehagen i forbindelse med et tilsyn som ble startet opp etter massive foreldreklager. Oppvekst- og utdanningsdirektør Camilla Trud Nereid i Trondheim kommune opplyste overfor Adresseavisen at tilsynsrapporten avdekket ti avvik. Alle avvikene kan kategoriseres som brudd på barnehageloven, ifølge Nereid.