Derfor sykler mange på rødt i lyskryss

Alder, kjønn og hvor ofte du sykler, kan være med på å avgjøre hvor mye risiko man tar som syklist i trafikken.

De to kryssene som ble valgt ut i undersøkelsen var begge i nærheten av NTNU Gløshaugen.  Foto: ANDREA RUDOLFSEN, NTNU

To masterstudenter ved NTNU har undersøkt hvor mange syklister som sykler mot rødt lys, og årsaken til at syklister gjør det. Forskningen utførte de i to lyskryss i Trondheim.