Dette er lekkasjene fra statsbudsjettet

Toppene i Trøndelag forventer blant annet arbeidsmarkedstiltak og full koronakompensasjon i neste års statsbudsjett. Dette er det vi vet så langt.

I sommer fikk Bane Nor grønt lys til elektrifisering av flere tog-strekninger i Trøndelag.  Foto: Trygve Ulriksen Skogseth

De trønderske lekkasjene:

  • Elektrifisering av trøndersk jernbane: I juni ble det klart at avtalen mellom Jernbanedirektoratet og Bane Nor var signert og at prosjektet har fått sin investeringsbeslutning i statsbudsjettet til å bruke to milliarder kroner på elektrifisering.
  • Delprosjekter på Trønderbanen og Meråkerbanen: Under Venstres landsmøte i september fortalte avtroppende partileder Trine Skei Grande at det blir satt av 32 milliarder kroner på ulike jernbanesatsinger. 600 millioner kroner går til ulike prosjekter på Trønderbanen og Meråkerbanen neste år.
  • NTNU-campus: I september kom statsråd Henrik Asheim (H) med en lovnad om nok penger til å sikre campusutbyggingen. NTNU er med dette sikret 11,626 milliarder kroner i en rammebevilgning. Asheim sa at det ikke kommer 11, 6 milliarder på statsbudsjettet for 2021, men at han håper å få det vedtatt i Stortinget som én beslutning.
  • 19 millioner til trønderske kulturinstitusjoner: Mandag kom det frem at ni trønderske institusjoner har havnet på listen over kulturinstitusjoner som får penger fra den såkalte institusjonspakken. Pengene bevilges for at institusjonene skal kunne opprettholde aktiviteten, på tross av lavere besøkstall som følge av koronasituasjonen.

De nasjonale lekkasjene:

Kilde NTB: