Får bare 10 millioner til sykkelekspressvei: - For lite til å starte opp

Statens vegvesen lanserte nylig sykkelveiplaner mellom Østbyen og Pirbrua til flere hundre millioner kroner. Lite av dette kommer neste år.

NY BRU: I sykkelveiplanene ligger det blant annet inne en ny bru over jernbanen, for gående og syklende her ved Gildheim.   Foto: Illustrasjon fra Statens vegvesen/Selberg Arkitekter AS

Det er satt av om lag 10 millioner kroner til prosjektet med sykkelvei mellom Gildheim og Pirbrua i regjeringens forslag til statsbudsjett for neste år.