Tyvfiskere tatt på fersken

Gjemte ulovlig fisket laks under vann

De drev strengt ulovlig laksefiske med drivgarn ved Hitra og Frøya. Da de ble oppdaget, stakk de av og gjemte fisken under vann i ei grunn vik.

Tyvfiskerne på Trøndelagskysten ble tatt på fersken med 11 laks. Fangsten hadde de forsøkt å skjule ved å dumpe laksen i et gruntvannsområde. Drivgarnsfisket de drev med er alvorlig miljøkriminalitet. De to på bildet er SNOs folk i ferd med å veie fisken.   Foto: Statens naturoppsyn/Miljødirektoratet

Men de to tyvfiskerne slapp ikke unna. Det de holdt på med en finværsdag i juni i år, er alvorlig miljøkriminalitet, og de ble anmeldt for brudd på naturmangfoldsloven og bøtelagt.