Ørin i Verdal fylles enda mer ut:

- Å ta viktige fugleområder til industri, bør det bli slutt på

Enda mer av det unike naturområdet Ørin i Verdal skal fylles ut og bebygges med industri. Det er et eksempel på naturødeleggelse som ikke lenger bør skje, mener Norsk Ornitologisk Forening.

Ytterligere 250 dekar fjære skal fylles ut ved utløpet av Verdalselva og gi plass til mer industri. Det skjer i henhold til en plan vedtatt i 2007. Norsk ornitologisk forening mener slike reguleringer må gjøres ugyldige.  Foto: LEIF ARNE HOLME

Da forslaget til statsbudsjettet for 2021 ble lagt fram tidligere i oktober, var Norsk Ornitologisk Forening (NOF) blant flere naturvernorganisasjoner som uttrykte skuffelse på vegne av naturen. Mens bevilgningene til klimatiltak økes med over 11 milliarder, er økningen for å ivareta naturen bare på 15 millioner kroner.